Доставка и Връщане

Доставка

 • Доставките се извършват на  CAMO до офис на ЕКОНТ. Необходимо е да упоменете в кой офис на ЕКОНТ желаете да получите стоката.
 • При доставката получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.
 • Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й.
 • При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата.
 • Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин стоки са следните:
 • За стоки поръчани до 14 часа българско време – до 4 работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката.
 • За стоки, поръчани след 14 часа българско време – до 5 работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката.
 • СПЕШНИ ПОРЪЧКИ се изпълняват само за конкретни артикули, предварително съгласувани с оператора на онлайн магазина.
 • При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес.
 • При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, след уговорена дата и час на доставка с Потребителя, не по вина на HUBAVO.EU или куриера, лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на HUBAVO.EU или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява. Това важи и за случаите, когато получателят неоснователно откаже да приеме дадена пратка.
 • Всеки клиент има право да върне стока в 7-дневен срок, ако тя не отговаря на описанието във сайта или е повредена по време на транспортирането й. Транспортът в тези случаи е за сметка на hubavo.eu, след предварителна уговорка с клиента за начина на връщане на стоката.
 • Всеки клиент, който желае да върне стока,поради други причини, освен описаните по-горе е длъжен да заплати стойността на транспорта в обратна посока към hubavo.eu.